3/2020

Avant, rocznik XI, tom 3. ISSN 2082-6710. Redaktorki i redaktorzy numeru: Marzena Adamiak, Aleksandra Derra, Marek Jeziński, Edyta Lorek-Jezińska, Michał Piekarski i Witold Wachowski


I. NASŁUCHIWANIE URBANOCENU. LUDZIE – DŹWIĘKI – MIASTA
   LISTENING TO THE URBANOCENE. PEOPLE – SOUNDS – CITIES

1. Marek Jeziński i Edyta Lorek-Jezińska: Nasłuchiwanie Urbanocenu. Wstęp

2. Magdalena Szpunar: Ekologia pejzażu dźwiękowego

3. Renata Tańczuk: Sonopolis. Kilka uwag o dźwiękowych reprezentacjach miasta

4. Marek Jeziński: Słuchając miasta // słuchając w mieście. Spacer dźwiękowy ze słuchawkami

5. Lisa Gaupp et al.: Listening to the Street – Urban Sounds in Hamburg-Altona between the “Right to the City” and the “Creativity Dispositif”

6. Ewa Rewers: Miejski soundscape z wodą w roli głównej

7. Dariusz Brzostek: Nagrania terenowe jako „techniki siebie”? Wokół etycznych konsekwencji dokumentowania pejzażu dźwiękowego

8. Luís Cláudio Ribeiro: A Vibrating Body: Sound in Redefined Space and Time

9. Robert Losiak: Mikrodźwięki miasta

10. Edyta Lorek-Jezińska: Sound, Site and the City in Nadia Vadori-Gauthier’s Resistant Dancing Project Une minute de danse par jour

11. Martin Butler: Sonic Maps: On the Acoustic (Trans)Formation of Urban Space in Straight Outta Compton (2015) and Grand Theft Auto (1997-2013)

12. Annelies Augustyns: “Our ears lived their own lives”: The Auditory Experience in Breslau Autobiographical Literature during the ‘Third Reich’

13. In Search of Urban Sounds. Interview with Enrico Coniglio

14. Szukając miejskich dźwięków. Wywiad z Enrico Coniglio

15. Deep Listening to the Sound. Interview with Francisco López

16. Dogłębne słuchanie materii dźwięku. Wywiad z Francisco Lópezem


II. TEORIE FEMINISTYCZNE: TRADYCJE I PERSPEKTYWY

1. Marzena Adamiak i Aleksandra Derra: Teorie feministyczne: tradycje i perspektywy

2. Rosi Braidotti: Cztery tezy na temat feminizmu po człowieku [przekład]

3. Bonnie Mann: Specyfika feministycznej fenomenologii. Przypadek wstydu [przekład]

4. Edyta Pietrzak: Feministyczna politologia. O dwóch siostrach: Krytyce i Teorii

5. Natalia Anna Michna: Estetyka na marginesie? Przegląd nurtów estetyki feministycznej

6. Agnieszka Hensoldt: Feminizm i pragmatyzm: przeszłość i wskazówki na przyszłość

7. Adrianna Zabrzewska: Gender w literaturze dla dzieci. Feministyczna metodologia: Ciało, Głos, Opowieść

8. Bożena Chołuj: Zapomnienia w tradycji myśli feministycznej

9. Michał Bomastyk: Myśl, emancypacja, kobiecość. Zaangażowana filozofia feministyczna Simone de Beauvoir

10. Agata Araszkiewicz: Mowa jabłka i ekonomia utraty. Sposoby czytania (pisania) tekstów Hélène Cixous

11. Krystyna Dzwonkowska-Godula: Sprawiedliwość reprodukcyjna – od feministycznego postulatu do naukowej koncepcji

12. Renata Ziemińska: Teoria feministyczna a niebinarne pojęcie płci

13. Katarzyna Szopa: Mad, Bad and Sad Women. Kobieca polityka konspiracyjna w feministycznych interpretacjach Antygony Sofoklesa

14. Andrzej W. Nowak: „Dziecko poczęte” jako obiekt ontohegemoniczny. Obiekty, materialność i wizualizacja a procesy ustanawiania hegemonii

15. Anna Adamowicz: Społeczne i językowe potencjały kontrhegemoniczne. Feminatywy jako pole walki i negocjacji


III. BŁĄDZĘ, WIĘC MYŚLĘ

1. Robert Poczobut: Koherencyjna koncepcja błędu reprezentacyjnego w kontekście badań nad mechanizmami powstawania błędnych reprezentacji pamięciowych

2. Michał Piekarski: Normatywne mechanizmy reprezentacyjne a koherencyjna koncepcja błędu reprezentacyjnego

3. Paweł Gładziejewski: Koherencja drogowskazem prawdy? Spójność jako źródło błędnych reprezentacji

4. Krystyna Bielecka: Może błądzę, ale jednak myślę. Odpowiedź na uwagi krytyków do książki Błądzę, więc myślę


IV. INNE ARTYKUŁY

1. Marcin Jaranowski: Katastrofa pod kontrolą. Status moralny ofiary i wykonawcy w eksperymencie Stanleya Milgrama dotyczącym posłuszeństwa w perspektywie etyki normatywnej

2. Jakub Skałbania i Miłosz Gołyszny: Religijne pojmowanie świata jako mentalny model rzeczywistości wynikający z odmiennych stylów poznawczych

3. Filip Stawski, Mateusz Tofilski i Edward Jacek Gorzelańczyk: Jak mechanizm uzależnienia w ujęciu neurofizjologicznym może zmienić rozumienie wolnej woli?

4. Szymon Talaga: Afordancje i informacja semantyczna: propozycja formalizacji


V. RECENZJE KSIĄŻEK

1. Agata Koprowicz: „Katalog dyskursywnych ekscentryczności”. Zarys historii polskiego szaleństwa

2. Agata Woźniak-Jakubiec i Maria Katarzyna Przybylska: O płci. Bez uprzedzeń (?). Recenzja książki Urojenia płciowe

3. Piotr Sieńko: Czy człowiek jest prostą konstrukcją i czy gender nam zagraża? Recenzja książki Medyczne, bioetyczne, psychosocjologiczne i prawne aspekty tożsamości płci

4. Filip Stawski: Zaburzony umysł. Recenzja książki Erica Kandela

5. Witold Wachowski: Podane dalej. Inna książka o dizajnie


Okładka: wykorzystano fotografię autorstwa Guillaume’a Bourdagesa (Unsplash).

Możliwość komentowania została wyłączona.